Астрология

Отдавна имам любителски интерес към астрологията, даже с някои успехи. Сайтът www.astro.com доставя многообразни инструменти, но те не са достатъчно удобни за мен, затова и ще направя собствен инструментариум. Искам да е много по-удобен за употреба, напр. чрез използване на пълната сила на HTML5 (Canvas, SVG, JavaScript...). Не предвиждам тълкувания – единствено много удобни инструменти.

Ще има и странични добавки, като например планетарни часове (часовник), друидски календар със значими астрологични събития и др.