Internet Connection Sharing за общо три компютъра

И тъй, задачата е следната: Компютър с Windows XP е свързан към кварталния доставчик, който по DHCP дава адреси в мрежата 192.168.0.0/24. Доставчикът дава IP само на мрежовите карти с определен MAC адрес. На компютъра има и още две мрежови карти, към които са закачени други компютри. Трябва тия два компютъра да се свържат с Интернет.

Първата трудност е, че ICS винаги споделя Интернет с точно един мрежов интерфейс. Решението е в Network Connections да се селектират двата мрежови интерфейса и с десния бутон да се създаде Bridge. На този bridge му слагаме адрес 192.168.1.1.

Втората трудност е, че в сегмента на доставчика някой беше заел 192.168.0.1 (сигурно нарочно), а това е "фиксираният адрес", който служи за gateway на клиентите при ICS. Решението е многостъпково и официално не се поддържа от Microsoft:

  • И Интернет интерфейса, и bridge-а се задават с някакви статични адреси от 192.168.1.0/24.
  • Активира се ICS на Интернет интерфейса.
  • Интернет интерфейса се задава да се взима чрез DHCP, а bridge-а се задава да използва 192.168.1.1 (ICS го е сложило да бъде 192.168.0.1). Другите два компютъра трябва да са в мрежата 192.168.1.0/24 и да използват за gateway 192.168.1.1.

Казано по друг начин, с това се заобикалят неудобните проверки, които се правят по време на активирането на ICS.

Tags: