Интерактивни транслатори

Thomas Bushnell, архитектът на Hurd, наскоро представи идеята си за интерактивен транслатор. Това ще позволи такива неща като инсталиране на deb-пакети чрез копиране в директория, управлявана от транслатор. Проблемът е, че пакетите на Debian могат да питат въпроси на потребителя, а засега транслаторите нямат начин за общуване с човек (интерактивност). Но в бъдеще ще има.

Друг интересен момент в писмото му е, че той твърди, че идеята за unionfs е "прихваната" от BSD разработчиците след разговор с него :-)

Tags: