Sid набира скорост

След излизането на Sarge за всеобща радост потокът от най-последните версии на пакети се отпуши и почна да се влива в Sid :-) GNOME 2.10 (заради който минах на experimental) , dpkg 1.3, debhelper 4.9 (т.е. близо до 5), subversion 1.2, "и много, много други", а има (почти) всеобщо желание да се поддържа най-новата мода SELinux ;-)

Несъмнено най-разтърсващата новост в subversion 1.2 е заключването на файлове в хранилище, както Visual SourceSafe. Лично за мене по-важно е следствието от тази нова способност, че вече има пълна поддръжка на автоматично отчитане на промените в WebDAV сървърната част. Казано на популярен език, в някои операционни системи можеш да си монтираш хранилище чрез WebDAV във файловата система и направо да редактираш :-)

Tags: