Собствен TCP/IP стек в Hurd

В #hurd се появи идея за полезна употреба на възможността потребителя да заменя стандартния TCP/IP стек само за себе си. Ограничаване на трафика (shaping), както --limit-rate на wget. Само че за всички програми на потребителя, при това може да се сменя за конкретен процес, както и може да се сменя в реално време. Естествено, всичко това без минаване през root.

Няма още реализирано такова нещо, но може да се използва за пропаганда какви неща потенциално могат да се правят с Hurd.

Tags: