GForge, Webmin и интегрираните решения в Linux

Напоследък особено много се занимавам с GForge (клонинг на SourceForge) и Webmin (всички дейности на root през уеб интерфейс) / Virtualmin (модул на Webmin за управление на домейни). По принцип се отнасям подозрително към такива интегрирани системи. Файловете с настройки са създадени, за да мъчат човеци, а тия системи бъркат из много от важните файлове в /etc и правят автоматично неща. Да те е страх да им се довериш.

Webmin малко по малко започва да ми харесва. Справя се удивително добре. И се инсталира просто чрез apt-get install webmin :-)

Не мога да кажа същото за GForge обаче. Въпреки че заради Alioth пакетите в Debian се поддържат много добре (Debconf въпроси, автоматики за многото настройки и т.н.), не мога да си позволя този лукс (използването на готовите пакет), защото искам от време на време да синхронизирам GForge с HEAD-а на оригинала. Installation Guide на GForge е много постен и въобще не е достатъчен, за да направиш инсталация на GForge. Както и да е, в крайна сметка ще стане инсталацията, а по пътя до там възнамерявам напълно да актуализирам този Installation Guide. Даже вече съм започнал с актуализирането :-)

Tags: