Напълно автоматична инсталация на Debian Sarge

Debian Sarge ще има възможност за инсталация без каквото и да е присъствие на човек (Unattended install). Попаднах на примерни настройки за такова инсталиране. Нужно е да се зададат определени параметри на ядрото и да се подготви файл за предварително задаване на настройки на инсталатора. Предварително зададените настройки (pre-seeding) не изглеждат толкова добре, колкото тези на kickstart на Anaconda, но не трябва да се забравя, че в Debian се използва обобщения формат на Debconf за предварително задаване на отговори към инсталиращите скриптове на пакетите.

Tags: