.NET 2.0 няма да е основа на Longhorn

The 'Dirty Little Secret' About Longhorn: Изглежда от Microsoft са видели, че .Net 2.0 е твърде нова технология и ще ги забави още 1-2 години ;-) Пример за жертвоприношение в мегапроект (Windows)

Tags: 

Comments

(без заглавие)

Е то и WinFS, няма да има, графичният interface пак ще има някои жертви с цел по-голяма стабилност. Ще трябва пак да вида какво толкова ще има в него :)