SVG, Cairo и малките разрешаващи способности

"Cairo":http://cairographics.org/introduction се очертава като универсалното API за графични примитиви на свободния софтуер, а "SVG":http://www.w3.org/Graphics/SVG/ - като универсален формат за векторни графични изображения. Има обаче един основен проблем в използването на SVG при малки разрешаващи способности - качеството на изображението може силно да спадне.

Tags: