PHP 5.1

PHP 5.1 ще включва "PHP Database Objects":http://www.php.net/pdo. Най-после няма да има нужда всеки път да се прави клас за достъп до база данни :-)

В "една новинарска колона":http://www.sitepoint.com/blogs/2005/06/22/php-51s-killer-feature/ се сравнява PHP 5.1 с PHP 4.1, която версия имала голямо влияние върху програмистите и изобщо върху използването на езика, поради изключването на "register_globals":http://www.php.net/register_globals в стандартна настройка и добавката на "свръхглобалните" променливи като @$_GET@. Иначе от промените в PHP 5 оценявам като най-важни лично за мене изключенията и поддръжката на XML. Разбира се, има и "други важни новости в PHP 5":http://www.onlamp.com/pub/a/php/2004/07/15/UpgradePHP5.html, но все още нищо не съм правил на PHP 5 и не мога да ги оценя подобаващо ;-)

Tags: