Вятърът на промените в разработката на проекти

След като проектът KDE премина от CVS към Subversion, сега "сменят и системата си за компилиране от autotools към bksys/SCons":http://dot.kde.org/1126452494/ - още едно нещо, което си струва да се проучи. Това, което мога да кажа, е от опита ми с "autotools":http://sources.redhat.com/autobook/: научаването на боравенето с тях е бавен и понякога мъчителен процес, защото са купчина различни Unix-подобни инструментчета, които въпреки многото вложени усилия да се интегрират добре, все пак си остават различни инструментчета. Изобщо за всичко е важна _концептуалната цялост_ - единство на цялата сложна система. Типичен пример е MacOSX, която операционна система може да служи като сложен пример за концептуална цялост във всичко.

Друг "вятър на промените" е "разочарованието, което забелязвам около Subversion":http://www.netsplit.com/blog/tech/svn_not_l10n_considered_harmful.html. Изглежда "пазарът" се нуждае от нещо повече от CVS без дефекти - изглежда рано или късно разпределените системи за управление на промени ще се наложат. А още не съм почнал да разглеждам "Arch":http://wiki.gnuarch.org/ или "cogito":http://www.kernel.org/pub/software/scm/cogito/...

Tags: