Визуализация на Web 2.0

Покрай превода на Firefox попаднах на "MDC Webwatch":http://developer.mozilla.org/webwatch/ и веднага го сложих в списъка на местата, който следя. Заинтересува ме една "диаграма за Web 2.0":http://web2.wsj2.com/visualizingweb20.htm, като за част от технологиите там имам смътни представи. Диаграмата е подобрение на една "друга на Tim O'Reilly":http://www.flickr.com/photos/36521959321@N01/44349798. Но сякаш най-ясно става от "третото подобрение на идеята Web 2.0 да се представи в диаграма, включващо и примери":http://blog.forret.com/blog/2005/09/web-20-mememap-overview.html. Между другото самата поредица от подобрения е пример за Web 2.0 в действие :-)

Tags: