mdns

При днешното надграждане (uprgade) на моя Debian sid+experimental попаднах на въпрос дали да се промени @/etc/nsswitch.conf@. Към @hosts:@ се добавя @mdns@, което не го знаех. Търсих и намерих за какво е това - "Zeroconf":http://www.zeroconf.org/. И преди бях чувал тази дума, но чак сега се изпълни със съдържание, след прочитане на забавната статия (от 2002) "Understanding Zeroconf and Multicast DNS":http://www.oreillynet.com/pub/a/wireless/2002/12/20/zeroconf.html. Накратко, вместо в една локална мрежа да има DNS сървър, всеки си знае името и като се търси име, се праща multicast заявка (изкрещяване на публично място): "кой е XYZ?". По същия крещящ начин могат да се намират и различни услуги, например всички принтери в локалната мрежа. Яко.

В статията се споменава и за технологията-съперник от Microsoft - "UPnP":http://www.upnp.org/. Неслучайно не бях чувал за нея ;-)

Tags: