Вродено и придобито знание

Животните имат вродени и придобити инстинкти. Не мога да не отбележа обаче, че изглежда в човека има и _вродено знание_, освен придобитото. Понякога знанието просто изплува от нищото, без да има опит, или поне така изглежда. Сякаш и вроденото знание си има програма, която се отключва в определен момент, както в пубертета се включват безсмислени дотогава мисли и чувства. И пак въпрос: откъде е това вродено знание?

Tags: 

Comments

(без заглавие)

Интересно Оги... а като се замисля понякога, животът не е ли сам по себе си информация 'от нищото'? Т.е. откъде идва цялата хаотична подреденост, която ни заобикаля? Или подредена хаотичност, както и да е.

(без заглавие)

Вроденото знание е филогенетично знание, но освен него има и априорно знание, каквото е например прозрението, че две паралелни прави не би трябвало да се пресичат да речем в рамките на слънчевата система.