JSON

Хубаво е, когато научаваш нещо ново в област, за която си мислиш, че няма много изненади. JavaScript е нещо, което хем е просто, хем от време на време те изненадва. Например манипулациите с прототипите на класовете.

Сега разбрах за "JSON":http://www.crockford.com/JSON/index.html - текстов формат за структури от данни, който всъщност е JavaScript. Не знаех, че @[1, 2, 3]@ прави масив със стойности 1, 2 и 3. Досега винаги използвах @new Array(1, 2, 3)@. Освен масивите другата съставна структура от данни е асоциативния масив, но него го знам от доста отдавна: @{ key: "value", key2: "value2" }@. Естествено "структурите от данни изглеждат по-добре, отколкото ако бяха в XML":http://www.crockford.com/JSON/example.html. Та въпросът е, че за AJAX приложенията е удобно да получават данните в този вид и да ги внасят "мигновено" с @eval()@. На някои червената лампичка ще им светне - как така да пускаш код, който някой си ти дава - "има решение и на това":http://www.crockford.com/JSON/js.html :-)

Tags: