Dojo - висш пилотаж

Като съм тръгнал да пиша открития, нека спомена и за "Dojo":http://dojotoolkit.org/. Само разглеждането на "обработката на събития":http://dojotoolkit.org/docs/dojo_event_system.html предизвиква възхищение - толкова просто, и същевременно толкова мощно. Само ще спомена, че към събитията се броят и извикванията на функции, т.е. може да се прикача обработка преди и след извикване на някаква функция - "аспектно-ориентирано програмиране":http://en.wikipedia.org/wiki/Aspect-oriented_programming.

Изобщо покрай "AJAX":http://www.ajaxpatterns.org/ се очертава по-различно бъдеще, отколкото са си мислели и Mozilla с техния "XUL":http://www.mozilla.org/projects/xul/, и Microsoft с "XAML":http://www.xaml.net/. Също както случая с "XHTML2":http://www.w3.org/TR/xhtml2/, при разработката на който постоянно е имало и продължава да има сътресения. Вместо XHTML2, хората си направиха "HTML5":http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/, в който има много смислени работи. Жалко, че приоритет на Mozilla е XUL, а не пълна поддръжка на HTML4, CSS 2.1/3 и др. стандарти.

Tags: