Неизбежно

Неизбежно е.
Агент Смит
Беше прав, през цялото време беше прав - неизбежно е.
Нео

"Европейският съюз ще изисква съхраняване на част от всяка комуникация":http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1167&f... - ел.поща, разговори и изобщо всичко. Такова нещо отдавна се подготвя и за България. Въпреки всяка "съпротива":http://www.epic.org/privacy/intl/data_retention.html такова следене ще се узакони, с помощта на плашилото на тероризма.

Дали обаче е толкова лошо? Държавата бръква в личния и работния живот на човека. Струва ми се, че тогава е справедливо и човекът да се бърка в живота на държавата. Наричат го "прозрачност в управлението". Да, ще има и прозрачност на управлението и всеки ще трябва да може да види защо е избрана тази фирма вместо онази, както и много други неща.

Tags: