FOP 0.90 alpha 1

След 2 години и половина без ново издание, проектът "FOP":http://xmlgraphics.apache.org/fop/ на Apache "публикува предварително издание":http://www.mail-archive.com/fop-users%40xmlgraphics.apache.org/msg01729.... на резултата от тригодишно прекрояване на вътрешностите на FOP :-) Има "сравнение с предишната версия 0.20.5":http://xmlgraphics.apache.org/fop/compliance.html.

FOP "изчертава" "XSL-FO":http://www.w3.org/TR/xsl/ в PDF и други формати. Въпреки забавянето май все още няма друго _свободен софтуер_, който да поддържа толкова от XSL-FO.

Имаме PDF, за какво ни е XSL-FO? Струва ми се, че важната разлика е използването на XML :-) Това значи улеснения във всякакви трансформации (вкл. от XML в нещо за печат) и добавяне на семантика към описанията на елементите.

Tags: