Atom 1.0

Някак тихомълком излезе "формата за публикуване на статии Atom 1.0 като RFC":http://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc4287.txt. "Разликата с RSS 2.0":http://www.intertwingly.net/wiki/pie/Rss20AndAtom10Compared може да се обобщи така: Atom 1.0 е XML, за разлика от RSS 2.0, така че няма нужда човек да пише парсер, за да обработва машинно емисия. По някое време ще излезе като RFC и протоколът "Atom publishing":http://bitworking.org/projects/atom/, който позволява създаване, промяна и изтриване на статии, коментари, категории и автори, както и introspection - начин за намиране на емисии.

Всичко това може да се употребява не само за блогове. Например обмислям използването на тези стандарти за замразения ми "разпределен речник":http://openfmi.net/projects/didi, като всеки термин е статия, има коментари към него, а чрез introspection могат да се задават няколко речника, които да се обединяват. Като "страничен ефект" ще могат да се следят последните промени в разпределените речници.

Друг формат, на който съм хвърлил око за разпределения речник, e "SKOS на W3C":http://www.w3.org/2004/02/skos/. Обаче все още не съм го разгледал подробно, за да разбера дали е подходящ за целта. Предполагам, че ще е подходящ - все пак е формат точно за речници.

Tags: 

Comments