Узаконеният голям брат

"ЕС пак ще гласува съхраняване на параметрите на всяка комуникация.":http://wiki.ffii.de/DataRetPr051214En Както вече писах, "това е само въпрос на време":http://debian.fmi.uni-sofia.bg/~ogi/blog/archives/148-.html. Само че този път са махнали плашилото на тероризма - явно повече пречи, отколкото помага.

Източник: "Uwe Hermann":http://www.hermann-uwe.de/blog/eu-adopts-big-brother-data-retention-dire... и "планета Debian":http://planet.debian.org/.

Tags: