Типография в Мрежата

Притежавам "The Elements of Typographic Style":http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0881791326?v=glance на "Robert Bringhurst":http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-au... и мога да потвърдя, че книгата е задължително четиво за всеки, който иска да научи повече за шрифтовете, тяхната употреба и книгоиздаването изобщо. В "Mozilla Developer Center":http://developer.mozilla.org/ отбелязаха инициатива за "допълнение на горната книга":http://developer.mozilla.org/webwatch/?p=124, но за практическата страна в съвременната Мрежа. Първите наченки изглеждат обещаващи.

Tags: