Поща

След дълъг маратон успях да нулирам броя на непрочетените писма от всички пощенски списъци. Разбира се, веднага след приключването се оказа, че имам близо 50 непрочетени писма в debian-boot@ и debian-devel@ :-)

Сега ще публикувам и кратко обобщение на пощата ми през годините на базата на папките Sent и personal. В personal влиза всичко, което не е пощенски списък или резултат на някой абонамент. Все пак там се намират и някои автоматични грешки поради липса на по-добро място. Всяка от Sent и personal има подпапка за всяка изминала година. Ето и таблицата:

| / | *personal* | *Sent* |
| *1999*   | 407 | 144 |
| *2000* | 594 | 672 |
| *2001* | 689 | 698 |
| *2002* | 596 | 682 |
| *2003* | 729 | 1180 |
| *2004* | 1217 | 1423 |
| *2005* | 1170 | 1193 |

Пощата ми е основното средство за отдалечено общуване. Колкото до GSM-а, обикновено винаги предупреждавам, че го използвам само за да ми се обаждат за пожар. SMS-ите са добре за незабавни съобщения, които не изискват незабавна реакция. XMPP (Jabber) предполагат кратки разговори, но не става за отбелязване на задачи, както това може да се прави в пощата с етикети и поставяне в INBOX. Друг недостатък на XMPP е, че не може да се прави архивиране, т.е. архивиране някъде на сървър, а не при клиента. Има и "JEP за архивиране на съобщения":http://www.jabber.org/jeps/jep-0136.html, но още е експериментален и едва ли е реализиран добре в сървърите. Като стана дума за JEP-ове, ако някой не е чул още, протоколът на Google Talk е даден за стандарт под името "Jingle":http://www.jabber.org/jeps/jep-0166.html (общо за мултимедия) и "Jingle-Audio":http://www.jabber.org/jeps/jep-0167.html.

Tags: