STSS 3: Трансформация на документи чрез CSS

Да, няма грешка в заглавието: "STSS 3":http://www.w3.org/TR/NOTE-STTS3 е подобен на CSS формат за трансформации на XML или HTML :-) Разбрах го от "увлекателната история на STSS":http://glazman.org/weblog/dotclear/index.php?2006/03/02/1587-wow. Красив край на историята:

"First they will laugh at you, then they will fight you. Then you win." - Gandhi

С тази бележка откривам категорията "Mozilla", понеже възнамерявам да се занимавам с Gecko.

Tags: