Проява на гласа

От 13 до 16 юли бях на семинара "Проява на гласа", ч. I - "Освобождаване на гласа".

Аз съм безмълвен от това, което видях и преживях. Отидох, за да получа начален тласък за развитие на гласа, а получих куршумно изстрелване.

Tags: