Четенето - антиманипулативен филтър

Това е име на книга. София, Gaberoff, 2000. Авторът е Милена Цветкова. Разглежда се противопоставянето на четенето на книга с гледането на телевизия. Задълбочено представяне на процеса на четене като общуване с автора и пораждане на идеи, и на процеса на гледане на телевизия като натрапване на готови образи, което закърнява мисленето и превръща зрителят в "тълпоид". Една от основните тези е, че четенето е общуване с автора на идейно ниво, като резултатът далеч може да надхвърля мисълта на автора. Високо ниво на текста, библиографията е 265 заглавия, доста интересно четиво :-) Интернет не е засегнат, но той се засяга в следващата ѝ книга "Информационна култура:// Името на четенето" :-)

Tags: 

Comments

(без заглавие)

Наистина, интересна теза. Вярно, телевизията натрапва "норми", но и т.нар. четене, също. Очевидно, авторката намира, че нормите, създадени от четенето са по-добри ))