swbis - разпространение на подписан софтуер

Попаднах на "обявяването":http://lists.gnu.org/archive/html/info-gnu/2006-08/msg00009.html на "swbis":http://www.gnu.org/software/swbis/. Това е реализация на стандарт на POSIX за софтуерни пакети, които са tar-файл, съдържащ и описателна (мета-) информация, подписи, скриптове. Интересното тук е подписването, което вече се осъзнава като важно при разпространение. Самият формат на POSIX има способности за инсталиране и деинсталиране на компилирани пакети (скриптове преди и след инсталация или деинсталация, зависимости), но засега swbis набляга на подписаните пакети с изходен код. Има потенциал за широка употреба :-)

Tags: