Emacs 22

Най-после Emacs 22 излезе официално! Несъмнено най-важната новост е много по-истинската поддръжка на UTF-8 и изобщо на кодиранията. Доколкото съм чел, още има какво да се желае, но е достатъчно да кажа, че вече можеш да си пишеш на кирилица без да се налага да използваш методите за въвеждане (input methods) на Emacs, които преди не включваха български, но сега [минутки за реклама] Emacs 22 включва моя "bulgarian.el":http://debian.fmi.uni-sofia.bg/~ogi/bulgarian.el, а също "превода ми на въведението в Emacs":http://debian.fmi.uni-sofia.bg/~ogi/TUTORIAL.bg. Във вече по-добре изглеждащия сайт на GNU са добавили "статия-разходка из Emacs":http://www.gnu.org/software/emacs/tour/, която също е добър кандидат за превеждане, надявам се някой да се заеме ;-) И ако не е станало ясно от по-горе, също може да се копира и поставя кирилски текст в графичната среда на системата.

За щастие клавишните комбинации еволюират:
* "C-S-Backspace за изтриване на цял ред":http://www.gnu.org/software/emacs/manual/html_node/Killing-by-Lines.html (преди се използваше заклинанието C-a C-k C-k)
* "M-g M-g за goto-line":http://www.gnu.org/software/emacs/manual/html_node/Moving-Point.html
* "C-x, C-c, C-v и Shift-движение както си ги знаем":http://www.gnu.org/software/emacs/manual/html_node/CUA-Bindings.html (иска активиране, включва още някои благинки като бързи регистри)

Еволюцията е и във външния вид, но разбира се плавно - по подразбиране се използват Gtk и FontConfig (разбирай: изгладени шрифтове).

Включили са много важен за мен режим - "Ido":http://www.cua.dk/ido.html. Превключването между буферите в Emacs винаги ми е било мъка, но мисля че с този режим ще получа голямо облекчение. Жалко, че изглежда не е документиран в основното ръководство.

"Автоматичното следене за промени във файл":http://www.gnu.org/software/emacs/manual/html_node/Autorevert.html ще ми свърши добра работа. Например може да се използва като tail -f.

За съжаление толкова важно нещо като редактиране на XML файлове е много години назад в основния Emacs. PSGML подобрява нещата, но много от отдавна не се развива. "nxml":http://www.thaiopensource.com/nxml-mode/ го пробвах веднъж и май доста ми хареса, но имаше неща, които ме спряха да го ползвам - поддръжка само на RelaxNG ако се не лъжа.

Subversion се поддържа от VC.

PHP се разпознава като език. (Допълнение: За съжаление се оказа, че става въпрос за etags, а не за режим за редактиране на PHP.)

Който има време, може да прегледа набързо, което в случая също изисква време, "дългия списък с промените":http://www.gnu.org/software/emacs/NEWS.22.1.

Tags: