OpenDocument и Office Open XML

Както на много места вече е отбелязано, "Office Open XML не беше приет засега като стандарт на ISO":http://yasen.lindeas.com/bg/book/ooxml-failed-for-now. Илюзия е обаче това да се брои за победа. Чувал съм, че Microsoft Office е една от големите златни кокошки на Microsoft. Затова естествено битката ще е яростна и няма току-така да спре. Виждам, че БДС добре си изпълнява задачата, за която е вмъкнат в гласуването.

Технически и OpenDocument има някои "проблеми и неизяснени неща":http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument#Criticism, напр. липса на език за формули, но в следващата версия 1.2 на OpenDocument положението силно ще се подобри. Чел съм коментари, че кодът на OpenOffice.org е прекалено усложнен и е трудно да се навлезе в него. Също макроезиците като StarBasic били излишно затруднени. Е, надявам се спарингът с Microsoft да насърчи оправянето на тия неща :-)

Tags: