Очите и мониторът

Заради склонността на компютъра да поглъща вниманието (напр. "Щракащият синдром":http://debian.fmi.uni-sofia.bg/~ogi/blog/archives/220-Shtrakashtijat-sin...), добре е всеки час да има по 5 минути разсейване, при което е важно да не се гледа компютъра - някакво друго разсейване. Добре е да има смяна на фокусното разстояние (подходящи са далечни предмети или даже небето) и мърдане на очите близо до максимума на погледа (напр. максимум надясно) - това активира мускули, които правят незначителни движения, докато се гледа монитора.

Тази бележка я написах, след като осъзнах един от моите начини - пуска се като фон музикален албум. Като свърши, значи е време за прекъсване :-)

Tags: 

Comments

Работна пауза

„Фас-пауза“ – сега го намерих в Интернет – така наричат паузата за цигара. За щастие тази гадост не ме е привличала, но като махнем „фас“ остава „пауза“, което има смисъл. Както писах, много продължителното взиране в компютъра е вредно и е нужно кратко п

(без заглавие)

Не преоткривай топлата вода, а прочети Наредбите за здравно-хигиенни изисквания при работа с персонални компютри. Ще се учудиш колко много още неща ще научиш за опазване на здравето си (не само очите).
:)

(без заглавие)

Може би имаш предвид „Наредба № 2 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване“. Сега я намерих и прегледах. Всичко там ми изглежда на място, но някак си недостатъчно, недовършено, неизказано. Може би просто сухия законов стил не ми е достатъчен :-) Също ми липсват обяснения защо, смисълът на изискванията. Но наистина наредбите не са за обясняване, а за поставяне на норми.