ShadowFB

Откакто използвам една NVIDIA с "nv":http://wiki.x.org/wiki/nv един проблем ми създаваше неудобства. Мишката в някои програми оставяше следи, а курсорът понякога мигаше на едно място, а вмъкваше на друго. Добавянето на следния ред оправи тези проблеми:

Option "ShadowFB"

Това изключва ускореното чертане с "XAA":http://en.wikipedia.org/wiki/XFree86_Acceleration_Architecture, но аз не усещам забавяне :-)

Е, написах всичко това, защото може и да се окаже полезно на някой.

Tags: