Сътресения около OpenDocument

Една от горещите технически теми е "напускането на някои членове на OpenDocument Format Alliance":http://www.linuxinsider.com/story/aP0qcgw12T4x2K/OpenDocument-Foundation..., защото смятали "CDF на W3C":http://www.w3.org/2004/CDF/ за много по-отворен като развитие. "Bruce D'Arcus":http://netapps.muohio.edu/blogs/darcusb/darcusb/ като част от въпросния алианс "подхвърля неща за размисъл":http://netapps.muohio.edu/blogs/darcusb/darcusb/archives/2007/10/10/foun..., но това, което ми се струва технически най-подходящо като аргумент защо CDF не може да замени ODF, е "неговата статия за CDF и ODF":http://netapps.muohio.edu/blogs/darcusb/darcusb/archives/2007/10/26/comp.... Това ми напомня, че CDF просто е сбор на технологиите на W3C: HTML+CSS+SVG+..., но всяка от тях не задължава реализацията да изпълнява всичко (напр. CSS), което пък е точно една от целите на DOC и ODT - нещата да изглеждат навсякъде както авторът ги е мислил. Може и да има нещо по тоя въпрос в CDF, но все пак това си е формат за едно гъвкаво представяне на информация, докато ODT е правен за "заковано" представяне на съдържание, което за разлика от PDF може да се редактира. CDF е формат за публикуване (като PDF), ODF е формат за създаване и редактиране (като DOC).

И понеже съм на темата, OpenDocument 1.2, който се готви, ще оправя не само най-големите си "технически дефекти":http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument#Criticism, като напр. липсата на език за формули, но и ще "стандартизира метаданни в документите":http://netapps.muohio.edu/blogs/darcusb/darcusb/archives/2007/10/13/open..., което е реализирано изцяло с езика за метаданни на W3C - RDF. Погледнах за какво става въпрос: няма ограничения какви са метаданните и те не са само за целия документ, но и за произволни части от съдържанието. Вероятно затова и го наричат "подобрени метаданни":http://netapps.muohio.edu/blogs/darcusb/darcusb/archives/2007/07/06/open.... С това всички ODT ще станат част от "световната смислова мрежа":http://www.w3.org/2001/sw/. Това определено "отваря нови хоризонти":http://blogs.sun.com/GullFOSS/entry/new_extensible_metadata_support_with.

Tags: 

Comments

CDF и другите

Бях тръгнал да добавям коментар към бележката си за OpenDocument и CDF, но нещата прераснаха и реших просто да напиша нова бележка.

Jim King от Adobe прави интересен коментар върху CDF. Нещо като критика на CDF. Както се отбелязва там, CDF е повече за б