Чужди думи в текст

Един от въпросите при превода е дали да се превеждат или транслитерират неща като Sun Microsystems Inc. Когато е по-подходящо да се оставят в оригинален вид, смятам че е добре да бъдат в курсив. Причината е, че за възприемането на такива единични думи се изисква донякъде превключване на "режима" на четене, което е по-трудно при близки азбуки като кирилицата и латиницата. Същото важи и за вмъкнат програмен код или имена на променливи например, за които според случая може да е по-подходящо monospace. За превключване има няколко варианта, най-популярни от които са курсивът и ограждане в кавички, но в случая с чуждите думи курсивът изглежда по-подходящ. За интересуващите се повече от подобни въпроси, препоръчвам "чудесната статия на Jukka K. Korpela за таговете em и strong":http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/html/em.html. Колкото до кода на HTML, най-красиво изглежда така:

<p><span lang="en">Firefox</span> е страхотен браузър.</p>

С такъв CSS:

span[lang|=en] { font-style: italic; }

Internet Explorer 7.0 разбира горното, останалите от много отдавна го разбират. Смятам конкретно за това не си струва хаковете, за да работи на Internet Explorer 6.0 или по-ниска.

Tags: