дизайн

JPG с постепенно кодиране

Обикновено постепенното (прогресивно) кодиране на JPG се свързва със съобразяване с бавна Интернет връзка, тъй като позволява още в началото да се появи общ и грозен изглед на изображението, който постепенно се подобрява, докато излезе окончателното изображение. Освен това обаче използването на постепенното кодиране има още едно голямо предимство, което май рядко се споменава - файловете стават осезаемо по-малки, напр. от 100К на 80К, тъй че си струва да се използва винаги.

Tags: 

Acrobat 9 – нова операционна система

Излезе Acrobat 9. Първото впечатление е, че включва много на брой подобрения, но при по-внимателно вглеждане се открива заявка на Adobe да играе много по-голяма роля в работата с компютър изобщо. ("Някои статии":http://forums.techarena.in/showthread.php?t=979588 не дават такава тежест на новата версия.)

Tags: 

Ритъм в оформянето на уеб страници чрез Blueprint

"„Сърфистите“ в Интернет се плъзгат по страниците, без да се задълбочават.":http://www.useit.com/alertbox/percent-text-read.html Пречките за лесно сканиране на съдържанието бързо изморяват потребителите и те просто се телепортират на друго място. Разбира се, това продължава само докато се намери наистина ценно съдържание, което да задържи вниманието, но кой ще стигне до ценното съдържание, ако консуматорът се е отказал по пътя?

Tags: 

Обикновен текст [text/plain]

Обикновеният текст (text/plain) е форматът за данни, оцелял през всички преходи на кратката история на компютрите, или както по-преди ги наричаха: ЕИМ (електронно-изчислителни машини). Обикновеният текст е последователност от знаци, които включват и специалния знак за нов ред. В тази може би излишна статия ще си напиша моето виждане за допълнителните правила, които смятам че би трябвало да се използват всеобщо, включително за разни файлове README и INSTALL. (Причината да напиша тази статия е точно файл README.)

Tags: 

YSlow: Оптимизиране на зареждането на страници

"YSlow":http://developer.yahoo.com/yslow/ е разширение за Firefox, което оценява доколко бързо се зарежда страница. Използват се "14 правила":http://developer.yahoo.com/performance/index.html#rules, които всеки администратор на Apache или уеб програмист би трябвало да знае:

Tags: 

Чужди думи в текст

Един от въпросите при превода е дали да се превеждат или транслитерират неща като Sun Microsystems Inc. Когато е по-подходящо да се оставят в оригинален вид, смятам че е добре да бъдат в курсив. Причината е, че за възприемането на такива единични думи се изисква донякъде превключване на "режима" на четене, което е по-трудно при близки азбуки като кирилицата и латиницата. Същото важи и за вмъкнат програмен код или имена на променливи например, за които според случая може да е по-подходящо monospace.

Tags: 

Subscribe to дизайн