Съгласие

"Ande Clarke запали фитила на разпадането на CSS WG":http://www.stuffandnonsense.co.uk/. След това други тежки имена като "David L. Baron от Mozilla":http://lists.w3.org/Archives/Public/www-style/2007Dec/0076.html, "Alex Russell на Dojo Toolkit":http://alex.dojotoolkit.org/?p=642 и "Jeff Croft":http://www2.jeffcroft.com/blog/2007/dec/16/do-we-need-return-browser-wars/ изразиха по същество същата нужда от промяна. Аз го разбрах от "блога на Chris Messina":http://factoryjoe.com/blog/2007/12/16/wither-web-standards-and-a-call-fo.... "Daniel Glazman представя една трезва позиция":http://www.glazman.org/weblog/dotclear/index.php?post/2007/12/16/Public-..., подходяща за човек, който е от дълго време в бизнеса с отворените стандарти: W3C се направлява от фирми и когато интересите на фирмите са противоположни, процесът зацикля и не се вижда как условието за излизане от цикъла да се изпълни. В уеб стандартите има много страни: дизайнери, програмисти на уеб, програмисти на чертаещите машини, фирми, стандартизиращи организации. В конкретния случай ясно се вижда как една единствена компания може сериозно да забави цялото развитие на Мрежата. ("Blame Canada!":http://en.wikipedia.org/wiki/Blame_Canada) Тъй че сложните процедури и талантливите инженери се оказват безполезни, когато се изправят пред сериозното разминаване на интереси (финансови). Просто е нужно съгласие. Все пак признавам, че цивилизации като американската, основани на съперничеството, засега успяват да се движат. Има и други варианти, като налагане на общи интереси, например в Русия. Това е по-зле като резултат, но пък стимулира философските занимания сред участниците. На някои хора обаче философстването не им е присъщо и те се принуждават да налитат в други реалности с помощта на упойващи вещества (водка).

Няколко пъти съм си мислел да направя блога си application/xhtml+xml, което веднага отрязва IE. Това си е моят блог все пак: както минах само на Atom, така мога и да мина на съвременно кодиране на текст. Проблемът засега е, че трябва да наглася "Serendipity":http://s9y.org/, за да съм сигурен, че всичко ще е наред. Грозното решение е всичко да минава през "Tidy":http://tidy.sourceforge.net/, но това компрометира самата идея. Ще стане както трябва.

Tags: