Обикновен текст [text/plain]

Обикновеният текст (text/plain) е форматът за данни, оцелял през всички преходи на кратката история на компютрите, или както по-преди ги наричаха: ЕИМ (електронно-изчислителни машини). Обикновеният текст е последователност от знаци, които включват и специалния знак за нов ред. В тази може би излишна статия ще си напиша моето виждане за допълнителните правила, които смятам че би трябвало да се използват всеобщо, включително за разни файлове README и INSTALL. (Причината да напиша тази статия е точно файл README.)

* UTF-8: Традиционно единственото сигурно кодиране е "ASCII":http://en.wikipedia.org/wiki/ASCII, но за щастие UTF-8 влиза навсякъде.
* 70 знака на ред: Има много изследвания за оптималния брой знаци в ред и бройката клони към 66. Винаги ми е създавало неудобство да гледам текстов файл с примерно 120 знака на ред, защото някой си работи в конзола/редактор с толкова знака на ред.
* Правилата за форматиране на MediaWiki. Все още няма утвърден стандарт за форматиране в обикновен текст, но MediaWiki има най-големи шансове да стане популярен. Друг вариант са "традиционните начини за форматиране на обикновен текст":http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting, които обаче не са за структурата на текста (заглавия, списъци и т.н.)

Tags: