JPG с постепенно кодиране

Обикновено постепенното (прогресивно) кодиране на JPG се свързва със съобразяване с бавна Интернет връзка, тъй като позволява още в началото да се появи общ и грозен изглед на изображението, който постепенно се подобрява, докато излезе окончателното изображение. Освен това обаче използването на постепенното кодиране има още едно голямо предимство, което май рядко се споменава - файловете стават осезаемо по-малки, напр. от 100К на 80К, тъй че си струва да се използва винаги.

Tags: