LZMA вместо bzip2

"7-Zip":http://www.7-zip.org/ е известен архиватор заради отличната си компресия и това, че е свободен софтуер. По интерфейса не е мислено много, но има "решение на този проблем":http://debian.fmi.uni-sofia.bg/~ogi/blog/archives/227-jZip-vmesto-7-Zip%.... Едно от по-малко известните качества на 7-Zip е, че може да се "използва и под Linux":http://packages.debian.org/p7zip. Има и "опаковка lzma, която се държи точно като gzip и bzip2 по параметри":http://tukaani.org/lzma/. Това значи, че чрез параметъра --use-compress-program=lzma може да се използва в tar. "Сравнението между gzip, bzip2 и lzma":http://tukaani.org/lzma/benchmarks има впечатляващи резултати. lzma е няколко пъти по-бърз от bzip2 при декомпресиране/разопаковане, което е масовата употреба на архиви/пакети. Е, и няколко пъти по-бавен при компресиране/опаковане, но това е по-редкият случай. Самата компресия е забележимо по-добра от тази на bzip2. Мисля, че lzma има всички качества да замени bzip2 и пакетите .tar.lzma да станат масови :-)

Tags: 

Comments