Демони и сървъри

Традиционно в Unix процесите, които постоянно работят от включването до изключването на компютъра, се наричат демони. Това е и наставката D в имената на много от тези процеси: ftpd, httpd, inetd и т.н. В по-ново време тази дума се замени със сървър: слуга/служител/подчинен, напр. Fedora Directory Server. Демоните вече не са стихийни създания, които всяват ужас и страх сред масите и са управлявани от боговете на конзолата - администраторите. Те са опитомени и сега са просто служители и изпълняват заповедите на лошия шеф, който малко разбира, но работата му е нещата да вървят и да се отчита пред шефове от друго по-ниско измерение - материалното, физическото. Вероятно от това друго измерение е дошла и идеята с една дума да се означават съвсем различни неща: сървър-хардуер, сървър-софтуер, виртуален сървър, сървър-изглеждащ-един-но-всъщност-много. Да, друго беше във фантастичните времена на демони и богове.

Tags: