Молове и гробища

За празничните дни около 3 март, които не бяха много празнични заради нещастието с изгорелите вагони, отидох във Варна. Точно до автогарата открих, че се строи нов голям („гранд“) мол, върху площадка по-голяма (на око) от футболно игрище. Гледайки строенето на основите на голямото съоръжение, обърнах поглед наляво, където са централните гробища на Варна. Предполагам, че тази страна от мола ще бъде без входове, а парадният вход ще бъде точно от другата страна. После се оказа, че зад гробищата има друг, вече построен голям мол, на който парадният вход е от противоположната страна. Гробищата са точно между двете. Има нещо много контрастно в това. По определение „мол“ е голям магазин, който за разлика от магазина има и развлечения - кино, боулинг и такива. Гробищата са краят на всяко пазаруване и развлечение... А може би всичко това е за поука на консуматорите? Или пък за да могат и духовете на мъртвите да се позабавляват?

Tags: