GEOM на FreeBSD и libstore на Hurd

Прегледах двете презентации за GEOM и всичко съвпада с libstore на Hurd. Само че GEОМ е в ядрото, а libstore е библиотека, която се очаква да бъде използвана от всички програми, занимаващи се с дискове. Естествено, GEOM е по-развито, но пък libstore е напълно в духа на Hurd: всеки може да заменя всичко, позволявайки напълно виртуални среди за програмите. Предполагам, че GEOM е по-развито от device mapper-а на Linux, но това предположение е напипване. И в новия Solaris 10 на Sun имаше някаква вариация на темата. А в NetBSD по едно време се говореше за някакви wedge-ове, които са пак нещо такова, но там не бързат и май скоро няма да има чак такова универсализиране на достъпа до дисковете.

Tags: