Canonical Ltd

В #hurd-l4:

20:30 <jrydberg_> bazaar 1.1 released.
20:30 <jrydberg_> Thank god someone took over from Tom Lord and tries to make a user-friendly version of GNU Arch.

Адресът е http://bazaar.canonical.com/, "инициатива" на Canonical Ltd, който правят дистрибуцията Ubuntu, която е основана на Debian и обещава да имаме нещо като Fedora, но използвайки Debian, а не RHEL. Всичко, направено за Ubuntu, се връща в Debian, естествено ако е приложимо.

Някой път трябва да проуча по-отблизо тази компания.

Tags: