Статия за the Inquirer в Wikipedia

В Wikipedia има статия за the Inquirer. Описанието е забележително точно. Гледал съм и други статии, включително и в българската Wikipedia, и всички те са невероятно добри като за написани от доброволци.

Tags: 

Comments

(без заглавие)

Те не са просто доброволци. Те са хора, които имат лично отношение към материята, за която пишат и това, според мен, е много, много повече.