Направих си blog :-)

И тъй, направих си blog :-) Не знам как ще потръгнат нещата. Надявам се да има интересни и полезни за другите работи тук. Може да се каже, че Васил Колев ме "вдъхнови" да си направя такова нещо.
Та той ме покани и в orkut. Там също не знам какво да правя. Изглежда цялата работа с orkut е за да общуваш с много и най-различни хора, но за разлика от ICQ, IRC и т.н. има нещо като "web of trust". Всички са свързани в мрежа от отношения и анонимността е силно занижена. "Социален експеримент." Все още ми се струва, че нямам място в този експеримент...

Tags: 

Comments