Новости в задаващия се Firefox 1.1

Anne van Kesteren е направил много добър преглед на новостите във Firefox 1.1, които касаят разработчиците. Силно впечатление ми направи поддръжката на XML в EcmaScript като стандартен тип. Заедно с XML HTTP Request създаването на приложения без зареждане на страници доста се улеснява.

Tags: 

Comments

(без заглавие)

За жалост Firefox изостава в прилагането на сертификатния модел X.509 и отстъпва на Mozilla. Опитайте се да забраните използването на един или друг криптографски алгоритъм в рамките на протоколите SSLv2 или SSLv3. Забележете, че в Mozilla няма проблем това да се случи. За Firefox това е още неприложимо ... интересно ми е защо ли е така...