Работа / време = ефективност

Завърших превода на основния файл на "Serendipity":http://www.s9y.org/. 800 низа, 8 часа, 100 низа/час. "GNOME 2.12":http://l10n-status.gnome.org/gnome-2.12/index.html има 32911 низа - 329 човекочаса = 40 работни дни. "KDE 3.4":http://i18n.kde.org/stats/gui/stable/index.php има 85901 низа = 859 човекочаса = 107 работни дни. Изчисленията може да се правят и за текстови файлове - един ред е един низ.

Tags: 

Comments

(без заглавие)

Много благодаря за Serendipity, аз го бях започвал преди време, защото превода на Богомил е повече от ужасен и на около 30% силите ми свършиха.
Ще се появи ли във версия 0.9 новия превод?