Успешен сайт

Прочетох статии от известния сайт "A List Apart":http://alistapart.com/, като търсех един по-надтехнически и наддизайнерски поглед върху създаване на успешен сайт. Едно от първите неща е "разделението между структура и представяне":http://alistapart.com/articles/infoexperience. Освен разделение обаче между тях има "единство":http://alistapart.com/articles/separation :-) Както се оказва, има и "трета компонента":http://alistapart.com/articles/failure - взаимодействието. Информация-преживяване-взаимодействие. Факт-форма-функция. Ум-сърце-воля. Мисля за третата компонента по-добро име е "смисъл", като става въпрос за смисъла, който потребителят вижда в сайта, за какво може да му е полезен (функция), каква връзка може да направи (взаимодействие). Това е обект на "дизайна на преживяването":http://alistapart.com/articles/experience. Един от инструменти е разглеждане на "начините на употреба":http://alistapart.com/articles/whatstheproblem, друг е "разказвателната форма":http://alistapart.com/articles/narrative. Самият дизайн на сайта не е просто красива опаковка, трябва да е "ориентир в началото":http://alistapart.com/articles/homepagegoals, "ориентир в средата":http://alistapart.com/articles/whereami (и тук пропускам ориентира за край). "Равновесието между установените практики и творчеството":http://alistapart.com/articles/curse прилича на борба между поколенията. "Формата е овлажняване на съдържанието/текста":http://alistapart.com/articles/readingdesign, така че да се погълне по-лесно. Освен красиви форми трябва и "ценно съдържание":http://alistapart.com/articles/topless. Но всичко това трябва да има смисъл :-)

Tags: