Бъдещата световна мрежа като глобално съзнание, изградено върху смислови мрежи

Попадна ми (много дълга) статия, която на популярен език говори за смисловите мрежи [Semantic Web] и защо са толкова важни: "Minding The Planet -- The Meaning and Future of the Semantic Web":http://novaspivack.typepad.com/nova_spivacks_weblog/2006/11/minding_the_.... Полууспешният "мой опит за лекция върху смисловите мрежи":http://debian.fmi.uni-sofia.bg/~ogi/blog/archives/206-OpenFest-2006.html отчасти беше замислен като нещо такова, но доста по-техническо и без такива далечни предвиждания какво може да стане при всеобщо използване на смислови мрежи. Мисля си, че е добре все пак да направя втори доста по-подготвен опит за лекция върху темата, но за съжаление сигурно няма да има такава широка аудитория като OpenFest :-(

Сещам се една добра представа какво са смисловите мрежи. Световната мрежа може да се сравни с магистрала, по която тече информацията с много висока скорост. Вътре в превозните средства обаче седи човек, който трябва ръчно да направлява "сърфа си". В тази магистрала обаче могат да се добавят "пътни знаци", разбираеми само от машини и описващи обстановката, например че следва еди-колко си дълъг завой с еди-какво си отклонение от правата. Така "шофьорът" може да остави самата кола да се движи, само задавайки ѝ крайната цел, а той да си прави други неща. Тук има най-различни подводни камъни, но общо взето това е идеята.

Tags: