От атомите към енергията

Пак ще направя коментар по "книга, която не съм чел":http://debian.fmi.uni-sofia.bg/~ogi/blog/archives/202-unknown.html :-) Попадна ми "предговора към About Face 3":http://www.cooper.com/insights/journal_of_design/articles/about_face_3_f.... Както при Тофлър, и тук наблюдението е, че индустриализацията вече е презряла и се насочваме към нови области - масовата уникалност, което може да се каже и като акцент върху съобразяването с всеки човек/клиент. Задачата при индустриализацията беше преместването и обработката на материя и съответно е построена по "законите на материята":http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BD... - инерция, гравитация, по-голямата сила води до по-големи промени. Софтуерът обаче не е материя и неговите закони са други - енергийните. В случая софтуерът е просто символ на цялостна тенденция - докато преди успешно можеше да се борави само със законите на материята (при управление на проекти), сега това значи провал - трябва всичко да се включи - "термодинамика":http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%..., "електромагнетизмът":http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%..., а по-напредналите работят и с "квантовата механика":http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%.... Шефовете обичат да гледат диаграми на числа, но това може да бъде и много подвеждащо. Успехът вече не може да се измерва с каквито и да е числа, а с преживяването - то е на енергийно ниво, а казано с езика на "езотеризма" - на астрално ниво.

По-горе беше казано за инерцията като закон на материята. Енергията обаче няма инерция, т.е. съпротива към промяна на посоката, тя по-скоро има фокус и начинът за задържането на енергията не е чрез съпротива към промяна, а чрез фокусиране в определена цел. Инерцията е поддържане на външната обстановка, концентрацията е поддържане на вътрешната обстановка.

Гравитацията е друго свойство на материята. Големите организации/корпорации/държави засмукват всичко ценно и всички таланти. Сега обаче друго може да има по-силен ефект - живата истинска история на човек. Гравитацията е външна сила на привличане, личната история е вътрешна сила на привличане. (Натрупването на преживявания е като натрупването на материя, но силата е в искреното споделяне.)

Противодействието е равно на действието - колкото по-голяма сила приложиш, толкова по-голям резултат ще има. Но има правилно време, правилно място и правилен човек за всяко нещо. И тогава никой не може да го спре. И най-голямата сила в неправилно избрано време или място може да е напразна. Тук астрологията може да помогне, но преди всичко като принципи, а не като резултат от изчисления.

И т.н.

Tags: 

Comments

(без заглавие)

*Software—made out of bits, not atoms—is qualitatively different. There is an infinite quantity of bits and virtually no energy is needed to transform, transport, or even replicate them.* Реално, за да трасформираш, придвижиш, репликираш битове е необходима енергия, поне ток трябв ада имаш в къщи, ток трябва да има и твоя ISP и така по веригата. А енергията се получава след преобразуване на материята... и като свърши подходящата за преобразуване материя какво правим?

(без заглавие)

Не смятам, че сегашните начини за добив на ток са последната дума. Добиване на енергията чрез преобразуване на материя (нефт, въглища, уран) е само един начин, който е най-популярен, може би най-вече поради търговски интереси на продаващите тази материя. Има и други начини - чрез растения (биогориво), вода, въздух, слънце, а предполагам в бъдеще ще има и още. Също така сега много енергия се разхищава и от няколко години се обръща внимание на ниската консумация от страна на апаратурата. А и самият софтуер може да помогне енергията да се харчи по-икономично :-)

(без заглавие)

Аз се хванах за думата, че *virtually no energy is needed to transform, transport, or even replicate them*. Няма как да пренесеш информация от едно място на друго, без да изразходваш енергия за това. Друго нещо е, колко ефективно използваме енергията. Също, ние с дейността си преразпределяме енергията и правим дебаланс в природата. Но пък предполагам имаме таван на достъпните ни ресурси, който ще ни спре.

(без заглавие)

Човек става толкова силен, че наистина може сериозно да разклати равновесието в природата - много хора още не осъзнават, че това е изрязване на клона, на който стоиш. Механичният поглед към ресурсите не е достатъчен - земята е един цялостен организъм и колкото повече хора разберат това, толкова повече тези проблеми с ресурсите ще се стопяват, просто защото има много по-важни неща.