Пожелания за Gecko

Личните ми пожелания към Gecko са две: "CSS 2.1":http://www.w3.org/TR/CSS21/ и "CSS Web Fonts":http://www.w3.org/TR/css3-webfonts/. Има "статия в Mozilla Developer Center":http://developer.mozilla.org/en/docs/Mozilla_CSS_support_chart, която изброява какво има и какво няма в Gecko по отношение на CSS 2/2.1. Почти всичко e реализирано :-) Gecko 1.9, който ще се използва във Firefox 3.0, изчертава правилно "ACID2":http://www.webstandards.org/action/acid2/. Най-проблемни са способностите на Gecko да отпечатва страници на принтер - освен липсващи свойства от CSS 2.1 и работещите сега правят неприятни дефекти. Колкото до Web Fonts, преди няколко дена беше обявено, че "WebKit (използван от Safari и Konqueror) вече поддържа Web Fonts с шрифтове TrueType":http://www.css3.info/webkit-has-web-fonts-support/. (От време на време се надигат гласове за използване на WebKit в Mozilla вместо Gecko, но "това не е толкова просто, колкото изглежда на пръв поглед":http://weblogs.mozillazine.org/roc/archives/2007/10/changing_horses.html.) Заради статиите на един от Opera мнозина си мислеха, че Opera 9.5 ще е първият браузър, който ще поддържа Web Fonts с TrueType, но се оказа, че друг ги превари. Internet Explorer поддържат Web Fonts, но само с техния собственически формат EOT (Embedded OpenType). От IE е взет основният синтаксис и с разширения е образувана спецификацията CSS Web Fonts Level 3.

Вече е късно за Firefox 3, така че остава за следващия Firefox 4 (или 3.5?). Има планове за Mozilla 2, но те не са свързани с изчертаващата машина, а с DOM, XPCOM и преминаване към пълно използване на ANSI C++ (разбирай изключения, STL, повече шаблони и т.н.).

Всъщност аз искам да се работя над горните две, но за това се изисква свободно време :-)

Tags: