Xalan с локално разрешаване на URI-та под Debian

След поредния продължителен опит да подкарам Xalan под Debian, реших да споделя тук кратки инструкции.

Преди всичко трябва да се инсталира Java :-) За препоръчване по дебианския начин.

# apt-get install libxerces-java libxalan2-java libxml-commons-resolver1.1-java
# endorsed=$JAVA_HOME/jre/lib/endorsed
# mkdir $endorsed
# ln -s /usr/share/java/xalan2.jar $endorsed

(Според ЧЗВ-то на Xalan трябва да се добавят и xercesImpl.jar и xml-apis.jar, но при мене върви и без тях.)

Създава се файла /usr/share/java/CatalogManager.properties със следното съдържание:

catalogs=/etc/xml/catalog

В $CLASSPATH трябва да присъстват следните файлове от /usr/share/java: xerces.jar, xalan2.jar и xml-commons-resolver-1.1.jar. Самата директория /usr/share/java също трябва да присъства, тъй като там се търси CatalogManager.properties. Следните опции трябва да се предават при извикването на Xalan:
-URIRESOLVER org.apache.xml.resolver.tools.CatalogResolver
-ENTITYRESOLVER org.apache.xml.resolver.tools.CatalogResolver
.

Ами това е :-)

Tags: